Biography

Krzysztof Rutkowski

Researcher

Krzysztof Rutkowski, photo Irena Lipińska

photo Irena Lipińska

Krzysztof Rutkowski is an author, translator and humanities professor. He works at the Artes Liberales Department of the University of Warsaw. His books include: Przeciw(w)literaturze. Esej o poezji czynnej Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury (1987; Against(in)Literature: An Essay on Miron Białoszewski’s and Edward Stachura’s Active Poetry), Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej (1989; Fraternity or Death: Killing Mickiewicz in the Circle of God’s Cause), Stos dla Adama albo kacerze i kapłani (1994; The Stake for Adam, or Heretics and Priests), Paryskie pasaże. Opowieść o tajemnych przejściach (1994; Parisian Passage Pieces: A Tale of Secret Passages), Mistrz. Widowisko (1996; The Master: A Spectacle), Raptularz końca wieku (1996; A Diary of the End of the Century), Śmierć w wodzie (1998; Death in Water), Xsiążę bezdomny (1999; Homeless Prince), Xiężniczka. Miejsce Xawery Deybel w rodzinie Mickiewiczów (1999; Princess: The Place of Xawera Deybel in the Mickiewicz Family), Kościół świętego Rocha. Przepowieści (2000; Saint Roch Church: Forefables), Requiem dla moich ulic (2003; Requiem for My Streets), Zakochany Stendhal. Dziennik podróży po imię (2006; Stendhal in Love: A Diary of a Journey to Find a Name), Ostatni pasaż. Przepowieść o byciu byle-jakim (2006; The Last Passage Piece: A Fore-fable on Being Shoddy); Wokulski w Paryżu (2009; Wokulski in Paris), Dar Anioła. Przepowieści (2012; Angel’s Gift: Fore-fables), Artes liberales. O nauczycielach i uczniu (2014; Artes liberales: On the Teachers and the Student).

He is the translator of Pascal Quignard’s books Sex and Terror, A Terrace in Rome, Vie secrète and Butes.