Biogram

Krzysztof Rutkowski

Badacz

Krzysztof Rutkowski, fot. Irena Lipińska

fot. Irena Lipińska

Krzysztof Rutkowski jest pisarzem i tłumaczem, profesorem nauk humanistycznych. Pracuje na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował następujące książki: Przeciw(w)literaturze. Esej o poezji czynnej Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury (1987), Braterstwo albo śmierć. Zabijanie Mickiewicza w Kole Sprawy Bożej (1989, trzy wydania), Stos dla Adama albo kacerze i kapłani (1994), Paryskie pasaże. Opowieść o tajemnych przejściach (1994, pięć wydań), Mistrz. Widowisko (1996), Raptularz końca wieku (1996), Śmierć w wodzie (1998), Xsiążę bezdomny (1999), Xiężniczka. Miejsce Xawery Deybel w rodzinie Mickiewiczów (1999), Kościół świętego Rocha. Przepowieści (2000), Requiem dla moich ulic (2003), Zakochany Stendhal. Dziennik podróży po imię (2006), Ostatni pasaż. Przepowieść o byciu byle-jakim (2006); Wokulski w Paryżu (2009); Dar Anioła. Przepowieści (2012), Artes liberales. O nauczycielach i uczniu (2014).

Przełożył, między innymi, książki Pascala Quignarda: Seks i trwoga, Taras w Rzymie, Życie sekretne i Butes.