Aktualności

Nabór na warsztaty w listopadzie

Pod koniec października i w listopadzie odbędą się warsztaty dla aktorów. Zajęcia poprowadzą artyści pracujący z głosem i rozwijający własne metody pracy na scenie, związani m.in. z Socìetas Raffaello Sanzio, Farmą v jeskyni, Teatrem ZAR i Teatrem Attis prowadzonym przez Theodorosa Terzozpoulosa.

Chiara Guidi: GARDŁO. W trzech odsłonach (29–31 października i 2–6 listopada 2016)

Warsztaty skierowane są do osób, które poszukują doświadczenia teatralnego, uwzględniającego punkt widzenia zarówno aktora, jak i widza. Chcemy stworzyć spektakl w trzech odsłonach, inspirowany powieścią Antona Czechowa, głosem antropolog sądowej Evy Klonowski oraz starożytną, lecz spotykaną do dziś postacią douli – kobiety opiekującej się inną kobietą. Poprzez ćwiczenia, w pustej przestrzeni, zostanie zastosowana metoda pracy, ukierunkowana nie tyle na samo dzieło, ile przede wszystkim na sam proces jego formowania.

Zapisy trwają do 26 października

Viliam Dočolomanský, Eliška Vavříková: Kompozycja działania. Wprowadzenie (6 listopada 2016)

Warsztaty stanowią podstawowe wprowadzenie do specyfiki pracy Farmy v jeskyni nad tworzeniem działania performera w oparciu o partyturę fizyczną. Poprzez partyturę fizyczną, jej rytm, wewnętrzne intencje i jakości, tancerz lub aktor „przekazuje wiadomość” i dzieli się nią z publicznością. Praca skupiona jest wokół zależności między wewnętrzną a zewnętrzną strukturą działania, między rytmiczną artykulacją a znaczeniem, między żywą teraźniejszością a powtarzalną precyzją wykonania.

Zapisy trwają do 24 października

Jorge Parente: Głos i Ciało (7–11 listopada 2016)

Warsztaty są zaproszeniem do odkrywania i eksperymentowania z własną tożsamością wokalną poprzez badanie możliwości ciała i głosu. Bazują na działaniach fizycznych, stworzonych i rozwijanych przez Zygmunta Molika (1930–2010), współzałożyciela i aktora Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, w którym odegrał główną rolę w kształtowaniu treningu głosowego.

Zapisy trwają do 24 października

Aleksandra Kotecka, Tomasz Wierzbowski: Sztuka znikania (7–10 listopada 2016)

Warsztaty bazują na trzygłosowej polifonii, opierając się na podstawowych formułach muzycznych religijnej i ludowej muzyki gruzińskiej. Starannie dobrany zestaw ćwiczeń, wypracowany dzięki dziesięcioletniemu doświadczeniu dydaktycznemu prowadzących, pozwoli wykształcić „zmysł polifonii”.

Zapisy trwają do 24 października

Theodoros Terzopoulos, Savvas Stroumpos: Metoda pracy Theodorosa Terzopoulosa (10–11 listopada 2016)

Warsztaty stanowią wprowadzenie do treningu aktorskiego metodą Theodorosa Terzopoulosa. Ta znana i ceniona metoda nauczana jest w międzynarodowych akademiach i szkołach teatralnych oraz na uniwersytetach oraz inspiruje aktorów na całym świecie. Jest to intensywny trening psychofizyczny dla aktorów, bazujący na kontroli oddechu. To właśnie oddech, a nie ciało ludzkie jako takie, staje się dzięki tej metodzie centralnym elementem teatralnej kreacji.

Zapisy trwają do 30 października

Zapisy

Zgłoszenia na poszczególne warsztaty prosimy przesyłać na adres Justyny Rodzińskiej-Nair: justyna@grotowski-institute.art.pl, wpisując w temacie wiadomości „Olimpiada Teatralna” z dopiskiem tytułu wybranych warsztatów. Liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty aktorskie

GARDŁO. W trzech odsłonach

Chiara Guidi (Socìetas Raffaello Sanzio)
Warsztaty

Kompozycja działania. Wprowadzenie

Viliam Dočolomanský, Eliška Vavříková
Farma v jeskyni, warsztaty, fot. Viktor Krounbauer
Warsztaty

Głos i Ciało

Jorge Parente
Jorge Parente - warsztaty, fot. Karol Jarek
Warsztaty

Sztuka znikania

Aleksandra Kotecka, Tomasz Wierzbowski
Kotecka, Wierzbowski - warsztaty, fot. Conrado Krovochein
Warsztaty

Metoda pracy Theodorosa Terzopoulosa

Theodoros Terzopoulos, Savvas Stroumpos
MTT, fot. Karol Jarek

Aktualności

Radio Wrocław Kultura przyznaje Emocje 2016

Olimpiada Teatralna została nominowana przez słuchaczy Radio Wrocław Kultura jako jedno z 5 najważniejszych wydarzeń 2016 roku w kulturze.

 

EMOCJE: Nagrody Radia Wrocław Kultura

Olimpiada Teatralna została nominowana do konkursu na najważniejsze wydarzenie kulturalne roku 2016 we Wrocławiu.