Miejsce

SKiBA

ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2
Wrocław
SKiBA, fot. Yousef Alhosam

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy (SKiBA) we Wrocławiu jest dwuletnią szkołą zawodową funkcjonującą w ramach szkolnictwa artystycznego z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działa od pięćdziesięciu sześciu lat. W tym czasie wykształciła ponad sześć tysięcy animatorów kultury w zakresie następujących specjalizacji: animacja społeczności lokalnych, arteterapia, film, pantomima, taniec, teatr oraz bibliotekarzy z unikalną w skali kraju specjalizacją biblioterapeutyczną. Absolwenci studium pracują w kraju i za granicą, gdzie w ramach emigracji poakcesyjnej popularyzują polską kulturę. SKiBA to nie tylko szkoła, lecz także w szerszym rozumieniu instytucja kultury współpracująca z różnymi instytucjami. Placówka organizuje warsztaty, konferencje naukowe i popularnonaukowe, wydaje publikacje z zakresu animacji kultury, w tym od osiemnastu lat kwartalnik „Biblioterapeuta”. SKiBA współtworzyła Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

skiba.edu.pl

Dojazd: T8 (przystanek Plac Bema), T9 (przystanek Plac Bema), T11 (przystanek Plac Bema), T23 (przystanek Na Szańcach), A142 (przystanek Pomorska), AK (przystanek Pomorska)

Wydarzenia powiązane

Warsztaty

Kije i kamienie. Proces w poszukiwaniu...

Donald Kitt (Odin Teatret)
Donald Kitt, warsztaty, fot. Eduardo González Cámara
Warsztaty

Kije i kamienie. Proces w poszukiwaniu...

Donald Kitt (Odin Teatret)
Donald Kitt, warsztaty, fot. Eduardo González Cámara
Warsztaty

Kije i kamienie. Proces w poszukiwaniu...

Donald Kitt (Odin Teatret)
Donald Kitt, warsztaty, fot. Eduardo González Cámara
Warsztaty

Metoda pracy Theodorosa Terzopoulosa

Theodoros Terzopoulos, Savvas Stroumpos
MTT, fot. Karol Jarek
Warsztaty

Metoda pracy Theodorosa Terzopoulosa

Theodoros Terzopoulos, Savvas Stroumpos
MTT, fot. Karol Jarek