Miejsce

SKiBA

ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2
Wrocław
SKiBA, fot. Yousef Alhosam

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy (SKiBA) we Wrocławiu jest dwuletnią szkołą zawodową funkcjonującą w ramach szkolnictwa artystycznego z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działa od pięćdziesięciu sześciu lat. W tym czasie wykształciła ponad sześć tysięcy animatorów kultury w zakresie następujących specjalizacji: animacja społeczności lokalnych, arteterapia, film, pantomima, taniec, teatr oraz bibliotekarzy z unikalną w skali kraju specjalizacją biblioterapeutyczną. Absolwenci studium pracują w kraju i za granicą, gdzie w ramach emigracji poakcesyjnej popularyzują polską kulturę. SKiBA to nie tylko szkoła, lecz także w szerszym rozumieniu instytucja kultury współpracująca z różnymi instytucjami. Placówka organizuje warsztaty, konferencje naukowe i popularnonaukowe, wydaje publikacje z zakresu animacji kultury, w tym od osiemnastu lat kwartalnik „Biblioterapeuta”. SKiBA współtworzyła Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

skiba.edu.pl

Dojazd: T8 (przystanek Plac Bema), T9 (przystanek Plac Bema), T11 (przystanek Plac Bema), T23 (przystanek Na Szańcach), A142 (przystanek Pomorska), AK (przystanek Pomorska)

Wydarzenia powiązane

Warsztaty

Kije i kamienie. Proces w poszukiwaniu...

Donald Kitt (Odin Teatret)
Donald Kitt, warsztaty, fot. Eduardo González Cámara
Warsztaty

Metoda pracy Theodorosa Terzopoulosa

Theodoros Terzopoulos, Savvas Stroumpos
MTT, fot. Karol Jarek