Spotkanie

Powrót Dionizosa

Uczestnicy
Theodoros Terzopoulos, Freddy Decreus, Savvas Stroumpos, Jae Kyoung Kim, Georgios Sampatakakis
  • Prowadzenie – Monika Blige

Cieszący się międzynarodowym uznaniem Theodoros Terzopoulos jest jednym z najważniejszych reżyserów europejskich. W swoim dorobku ma ponad dwa tysiące spektakli wystawianych na deskach teatrów na całym świecie (od Pekinu i Tajwanu po Nowy Jork i Kolumbię). Jego metoda pracy ukazała się w wielu językach europejskich pod tytułem Powrót Dionizosa i stosowana jest powszechnie jako podstawa treningu aktorskiego, wzbogacając tym samym żywą tradycję europejską. Metoda Terzopoulosa nie jest związana z żadną kulturą i nie dokonuje kulturowego wykluczenia. Stanowi metodę antropologiczną opartą na jednoczesnym pominięciu oraz przedłużeniu codziennego ciała tak, aby stworzyć nową jaźń aktorską. Nie powinno zaskakiwać, że postać Dionizosa, boga destrukcji i odrodzenia, zawsze stanowiła dla niego silne źródło inspiracji, dowodząc, że dionizyjskość jest zarówno impulsem artystycznym, jak i siłą twórczą.

  • W trakcie spotkania, którego punktem wyjścia będzie polskie wydanie książki Powrót Dionizosa (Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2016), wystąpią:
  • Theodoros Terzopoulos – przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpiady Teatralnej, reżyser teatralny
  • Freddy Decreus – profesor emerytowany Uniwersytetu w Ghent; z wystąpieniem Rytuały w świecie bioenergetyki
  • Jae Kyoung Kim – wykładowca Uniwersytetu Chung-ang w Seulu; z wystąpieniem Metoda Terzopoulosa. Jej mityczne źródła i zastosowanie
  • Savvas Stroumpos – aktor i reżyser; z wystąpieniem Zbuntowane ciała
  • Georgios Sampatakakis (M.Phil., Cambridge; Ph.D., Londyn) – adiunkt na wydziale teatrologii na Uniwersytecie w Patrasie; z wystąpieniem Powrót Dionizosa. Antropologia destrukcji

Informacje

Data i godzina

śr.
9 Listopad
16:00

Biogram