Biogram

Georgios Sampatakakis

Badacz

Georgios Sampatakakis, fot. ze zbiorów prywatnych

fot. ze zbiorów prywatnych

Georgios Sampatakakis jest adiunktem na Wydziale Teatrologii na Uniwersytecie w Patrasie. W obszarze jego zainteresowań znajdują się performatyka, antropologia teatru, historia i teoria teatru, a także reżyseria teatralna. Publikował artykuły w licznych międzynarodowych magazynach, a w Grecji ukazały się jego cztery książki. Opublikował m.in.: Dionysus the Destroyer of Traditions: The Bacchae on Stage (w książce Contemporary Adaptations of Greek Tragedy: Auteurship and Directorial Visions, Methuen Bloomsbury, 2016), Déconstruire la normalité. Aspects du théâtre post-traditionnel en Grèce, Théatre/Public, Chorus Lines: Cultural Formalisms, Crisis, and the Death of Continuity in Modern Greek Theatre, International Journal of the Classical Tradition (IJCT).