Biogram

Jae Kyoung Kim

Badaczka

fot. ze zbiorów prywatnych

Jae Kyoung Kim uzyskała tytuł profesora teatru na Uniwersytecie Georgii w 2012 roku. Wykłada na Uniwersytecie Chung-ang w Seulu. Wcześniej prowadziła także zajęcia na Uniwersytecie Koreańskim oraz Koreańskim Uniwersytecie Katolickim. W swoich badaniach skupia się głównie na analizie międzynarodowych festiwali teatralnych, teatrze międzykulturowym, teatrze wschodnioazjatyckim oraz na badaniu polityki kulturalnej rządu koreańskiego. Publikowała recenzje spektakli oraz artykuły m.in. w „Theatre Journal” i „Asian Theatre Journal”. Niedawno ukazała się jej książka International Theatre Olympics: The Artistic and Intercultural Power of Olympism (Międzynarodowa Olimpiada Teatralna: artystyczna i międzykulturalna siła olimpizmu) oraz jej przekład na język koreański książki Teodorosa Terzopoulosa Powrót Dionizosa.