Teatr Kana

Zespół

Projekt Matka, fot. Piotr Nykowski

fot. Piotr Nykowski

Teatr Kana założony został w 1979 roku przez Zygmunta Duczyńskiego. Początkowo zespół działał jako teatr studencki, potem stopniowo uzyskiwał coraz większą dojrzałość artystyczną i samodzielność organizacyjną. Przełomowe dla istnienia teatru znaczenie miały dwa przedstawienia na podstawie twórczości Wieniedikta Jerofiejewa Moskwa–Pietuszki (1989) i Noc (1993). Spektakl Noc zdobył w 1994 roku nagrody First Fringe i Critics Award na Światowym Festiwalu Sztuki w Edynburgu. Oba spektakle prezentowane były wielokrotnie na renomowanych światowych scenach, uzyskiwały znakomite recenzje w takich magazynach jak „The Times”, „Los Angeles Times”, „Los Angeles Weekly”, „The Scotsman”, „Backstage” i wielu innych.

Zespół wielokrotnie grał w większych miastach Polski oraz brał udział we wszystkich ważniejszych festiwalach teatrów poszukujących i festiwalach sztuki (m.in. Malta Festival, Białostockich Dniach Sztuki Współczesnej, Międzynarodowym Festiwalu Kultury Żydowskiej w Warszawie, Międzynarodowym Festiwalu Reminiscencje w Krakowie, lubelskich Konfrontacjach Teatralnych). Z przedstawieniami inspirowanymi twórczością Wieniedikta Jerofiejewa występował trzykrotnie na Światowym Festiwalu Sztuki w Edynburgu (w 1995 roku jako gość honorowy), a także m.in. w Moskwie, Amsterdamie, Berlinie, Los Angeles, Santa Monica, Santa Ana, Pasa Dena, San Diego, San Francisco (Stany Zjednoczone), Cheltenham College (Wielka Brytania), Nitrze (Słowacja) i Londynie (otwarcie Festiwalu Visual Theatre w 1995 roku).

kana.art.pl