Teatr Archa

Zespół

Teatr Archa (Divadlo Archa) jest ośrodkiem współczesnej sztuki scenicznej, gdzie nie obowiązują rozgraniczenia między gatunkami. Archa nie posiada stałego zespołu, jej spektakle powstają w systemie projektowym. Jest przestrzenią międzynarodowych konfrontacji działań w domenie sztuki scenicznej, miejscem, gdzie spotykają się różne kultury. Prezentuje swoje spektakle nie tylko w przestrzeniach teatru, ale też poza nimi, m.in. w miejscach publicznych. Kładzie równy nacisk na teatralne i społeczne funkcje teatru. Archa to forum publiczne, które udostępnia artystom z Czech i zagranicy przestrzeń do pracy twórczej. Corocznie w Archa powstaje kilka autorskich projektów, które są następnie prezentowane w formie cyklu przedstawień.

divadloarcha.cz