Biogram

Magdalena Hasiuk

Badacz

Magdalena Hasiuk, fot. Tobiasz Papuczys

fot. Tobiasz Papuczys

Magdalena Hasiuk pracuje w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii i praktyki teatru XX wieku, w sposób szczególny wokół zagadnień dotyczących laboratoriów teatralnych oraz społecznego oddziaływania sztuki teatru. Przygotowuje pierwszą monografię poświęconą polskiemu teatrowi więziennemu. Przetłumaczyła książkę Jacques’a Lecoqa Ciało poetyckie (2011). Jest autorką ponad stu tekstów, w tym: artykułów naukowych, szkiców krytycznych oraz recenzji publikowanych w tomach zbiorowych oraz periodykach polskich i zagranicznych. W 2001 roku za działalność krytyczną otrzymała Nagrodę Złotego Pióra im. Jerzego Katarasińskiego.