Biogram

Justyna Sobczyk

Reżyserka

Justyna Sobczyk, fot. ze zbiorów artystki

fot. ze zbiorów artystki

Justyna Sobczyk jest pedagożką teatru i reżyserką. Absolwentka pedagogiki teatru na studiach podyplomowych na Universität der Künste w Berlinie, pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wiedzy o teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie. Stypendystka GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel und Osteuropa, Niemcy) i DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Niemcy). Kieruje działem pedagogiki teatralnej w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Założycielka Teatru 21 i współzałożycielka Stowarzyszenia Pedagogów Teatru. Kierowniczka, razem z Zofią Dworakowską, studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki teatru na Uniwersytecie Warszawskim, założonych we współpracy Instytutu Teatralnego i Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi zajęcia na Akademii Teatralnej w Warszawie. Kuratorka projektu „Więcej niż teatr” prowadzonego w Instytucie Grotowskiego. W 2016 roku otrzymała przyznawaną przez „Dialog” i Instytut Książki Nagrodę im. Konstantego Puzyny – „Kamyk”.