Biogram

Joanna Walaszek

Badaczka

Joanna Walaszek, fot. Maria Gutowska

fot. Maria Gutowska

Joanna Walaszek jest historykiem i krytykiem współczesnego teatru, profesorem w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Działalność naukowa, krytyczna i dydaktyczna Joanny Walaszek skupia się wokół zagadnień „żywego” teatru – twórczości wybitnych artystów (reżyserów aktorów, zespołów), przedstawień, interpretacji scenicznych dramatów (m.in. Szekspira), procesów przemian idei, estetyki, teorii i praktyki współczesnego teatru. Autorka książek: Konrad Swinarski i jego krakowskie inscenizacje (1992), Teatr Wajdy. W kręgu arcydzieł: Dostojewski, „Hamlet”, „Wesele” (2003), Ślady przedstawień (2008). Współautorka m.in. książki przygotowanej na podstawie materiałów z prób i przedstawień: „Dziady” Adama Mickiewicza w inscenizacji Konrada Swinarskiego. Opis przedstawienia (1998). Publikuje m.in. w „Dialogu” i „Didaskaliach”.