Fundacja „Teatr Nie-Taki”

Zespół

Moja Bośnia, fot. Karol Burdewicz

fot. Karol Burdewicz

Fundacja „Teatr Nie-Taki” powstała w 2009 roku. Założyli ją absolwenci i studenci ostatnich lat filologii polskiej ze specjalnością teatrologiczną Uniwersytetu Wrocławskiego – wcześniej działający w ramach Studenckiego Koła Teatrologów „Dalej”. Podróżowali po miasteczkach i wioskach artystycznych, aby odkryć teatr, którego brakowało im na dużych scenach, nie tego z wielkich festiwali, ale autorskiego, jedynego w swoim rodzaju, który nazwali wówczas „nie-takim”. Chcieli pokazać go ludziom, okazało się jednak, że na Dolnym Śląsku nie ma instytucji, która integrowałaby takie środowisko. Stąd pomysł na Fundację, której działalność przybiera dziś różne formy. Wydają kwartalnik teatralny „nietak!t”, w którym przedstawiają teatry „nie-takie”. Starają się odejść od naukowości tekstów na rzecz zrozumiałych i przystępnych reportaży, esejów i felietonów. Pismo znane jest także z ciekawej oprawy graficznej i poczucia humoru. Zespół Fundacji w partnerstwie z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy organizował legnicki Festiwal Teatru Nie-Złego. Prowadzi warsztaty teatralne i krytyczne, realizuje programy edukacyjne dla młodzieży, współtworzy seminaria i debaty. Fundacja „Teatr Nie-Taki” jest miejscem dla wszystkich tych, którzy tak jak jej twórcy chcą myśleć o teatrze „inaczej”. Członkowie Fundacji są otwarci na nowe pomysły i szukają do współpracy osób oraz instytucji związanych z teatrem.