Biogram

Bogusław Kierc

Badacz

Bogusław Kierc, fot. Bartłomiej Sowa

fot. Bartłomiej Sowa

Bogusław Kierc (1943, Bielsko-Biała) jest poetą, krytykiem literackim, aktorem, reżyserem, pedagogiem, edytorem utworów Rafała Wojaczka, dramaturgiem. Uhonorowany m.in. Nagrodą PolCul Foundation, Medalem im. Anny Kamieńskiej, Nagrodą im. Jana Dormana, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Gloria Artis. Wydał ponad dwadzieścia tomików poezji oraz tomy szkiców: Przyboś i (1976), Teatr daremny (1980), Wzniosły upadek anioła (1992), Moje kochanki (2001), Cel sfer (2003), Ciało z mojego ciała (2005), Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera (2007); także refleksje filozoficzno-artystyczne: Bazgroły dla składacza modeli latających (2010). Cię-mność (2014). Wyreżyserował ponad osiemdziesiąt sztuk teatralnych w teatrach dramatycznych i lalkowych. Istotną stroną jego działalności artystycznej jest teatr jednego aktora, w którym zrealizował wiele nagradzanych – uznanych za „wskazujące drogę” – przedstawień. Mieszka we Wrocławiu.