Zofia Bartoszewicz

Zofia Bartoszewicz, fot. Tobiasz Papuczys

fot. Tobiasz Papuczys

Zofia Bartoszewicz jest aktorką, performerką, pieśniarką, twórczynią niezależną. Współpracuje z Teatrem Węgajty i Transnationales Ensemble LABSA. Dwukrotna stypendystka MKiDN. Zajmuje się śpiewem intuicyjnym, improwizacją kompozytorską, koncertuje. Ceni spotkania: dzięki spotkaniu z panią Ireną Anacką, mieszkanką DPS-u „Jonkowo”, powstał jej spektakl Transgresje ciała, dzięki spotkaniu z Janem Jendryckim, także mieszkańcem DPS-u Jonkowo, spektakl Różowe i żółte, a dzięki spotkaniu z Anną Wojtyniak, gospodynią wiejską ze wsi Nowe Kawkowo, Prolog komedii, zrealizowany wspólnie z Erdmute Sobaszek. Uczy się komunikacji międzygatunkowej.