Violetta Sikora

Violetta Sikora, fot. ze zbiorów prywatnych

fot. ze zbiorów prywatnych

Violetta Sikora jest pedagożką i instruktorką teatralną, absolwentką Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury w Kaliszu oraz edukacji wczesnoszkolnej z elementami arteterapii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje jako nauczycielka, instruktorka teatralna w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.