Układ Formalny

Zespół

Układ Formalny, fot. Łukasz Giza

fot. Łukasz Giza

Układ Formalny powstał z inicjatywy studentów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filii we Wrocławiu, wspartej przez studentów Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej. Grupę scementowała realizacja spektaklu N.I.M (2015). Po jego premierze zespół postanowił kontynuować pracę i skupić się na tworzeniu teatru dla tych, którzy rzadko są zauważani przez twórców głównego nurtu. Kolejnym wspólnym projektem był „#Enterorestes”, który powstał w ramach Konkursu im. Jana Dormana, zorganizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, pod opieką Stowarzyszenia Artystów „Bliski Wschód” w reżyserii Grzegorza Grecasa, na postawie tekstu Agnieszki Nasierowskiej. Wkrótce zespół zdecydował się na dłuższą współpracę i nazwał kolektyw Układem Formalnym. Pierwszą wspólną premierą Układu była Matka Courage krzyczy, która została nagrodzona Tukanem OFF na XXXVII Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Artyści wierzą, że teatr może być narzędziem realnej zmiany, dlatego chcą podejmować tematy trudne i poszukiwać nowych form wyrazu łączących ich doświadczenia teatralne, plastyczne i warsztat lalkarski.

facebook.com/ukladformalny