Opis zespołu

Troubleyn/Jan Fabre

Zespół

Czekaj, czekaj, czekaj... fot. Wonge Bergmann

fot. Wonge Bergmann

Jan Fabre i jego zespół Troubleyn/Jan Fabre prowadzą fundamentalne, transdyscyplinarne badania w zakresie języka teatralnego i środków wzmacniających ekspresję realizowanych przez siebie spektakli. Podobnie jak Stanisławski, Meyerhold czy Grotowski, Fabre opracował zestaw „ćwiczeń” mających przygotować aktorów do pracy na scenie. „Wytyczne dla aktora XXI wieku” stały się podstawą jego metody i znalazły zastosowanie w jego pracy. Seria ćwiczeń opracowanych przez reżysera skupia się na doskonaleniu i optymalizacji poszukiwań aktorów w obszarze potencjału aktorstwa cielesnego (zwanego też „biologicznym” bądź „fizjologicznym”). Podczas ćwiczeń kładzie się nacisk na sugestywne wyobrażenie „ciała jako całości”.

janfabre.be