Teatro della Toscana

Zespół

Lear, fot. Roberto Palermo

fot. Roberto Palermo

Fondazione Teatro della Toscana o statusie teatru narodowego powstała w styczniu 2015 roku z połączenia Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale Pontedera i Teatro della Pergola we Florencji. Ośrodek Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale (CSRT) powstał w Pontederze w 1974 roku z potrzeby stworzenia nowego rodzaju kulturalnej i artystycznej instytucji. Jego celem było stworzenie miejsca kreacji i edukacji teatralnej, wspieranie rozwoju artystycznego grup teatralnych, a także zapewnienie wspólnej przestrzeni pracy naukowców, artystów i ludzi teatru. Obecnie, pod kierownictwem artystycznym Roberta Bacciego i z Lucą Dinim jako reżyserem, CSRT działa aktywnie w zakresie produkcji teatralnej, projektów edukacyjnych oraz organizacji festiwali teatralnych o skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej. CSRT jest laureatem ważnych nagród za swą działalność organizacyjną, produkcyjną i wydawniczą, gościnność oraz festiwale. CSRT wspiera produkcyjnie artystów młodego pokolenia, prace twórców włoskich i zagranicznych. Zbudował także własną stabilną grupę aktorów, dramaturgów i technicznych, pracujących stale nad nowymi spektaklami reżyserowanymi przez Roberta Bacciego.

teatrodellatoscana.it