Opis zespołu

Teatr Narodowy w Warszawie

Zespół

Dziady, fot. Archiwum Teatru Narodowego

fot. Archiwum Teatru Narodowego

Teatr Narodowy został założony w 1765 roku przez ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta. W ciągu dwu i pół wieku swojego istnienia instytucja zmieniała charakter, formy organizacyjne i w okresie zaborów – nazwę. Budynek teatru pięciokrotnie ulegał też pożarom. Po ostatniej odbudowie i ponownym otwarciu w 1996 roku podstawy obecnego kształtu Teatru stworzył Jerzy Grzegorzewski, który na nowo sformował zespół aktorski.

Od 2003 roku dyrektorem artystycznym Teatru Narodowego jest Jan Englert. Zachował on w repertuarze dorobek poprzednika (reżyserującego tu do swojej śmierci w 2005 roku), przy tym uczynił z Teatru Narodowego forum, na którym ścierają się rozmaite prądy estetyczne i postawy twórcze. Sztandarowym twórcą w latach 2005–2012 stał się (również do swej śmierci) Jerzy Jarocki. Teatr był zarazem miejscem warszawskich debiutów zdolnych młodych twórców (Mai Kleczewskiej, Michała Zadary); częstej pracy reżyserów pokolenia średniego (Agnieszki Glińskiej, Piotra Cieplaka) i starszego (Macieja Prusa). Na scenie pojawiają się regularnie twórcy zagraniczni, wyraźnie zaznaczają się też prace samego dyrektora.

narodowy.pl