Teatr Na Bruku

Zespół

Sen Charliego, fot. Michał Świderski

fot. Michał Świderski

Teatr Na Bruku powstał w 1992 roku i jest formacją artystyczną Stowarzyszenia „Artyści Na Bruku” założonej przez Marka Oliwę i Bogdana Michalewskiego – obecnie kierownika artystycznego. Był reakcją na zmniejszające się zainteresowanie społeczeństwa sztuką i kulturą. Jego działalność skupia się na organizacji wydarzeń plenerowych i alternatywnych, związanych z teatrem ulicznym. Wielką popularnością cieszą się spektakle inspirowane konwencją kina niemego. Autorskie przedstawienia opowiadają o współczesnym człowieku uwikłanym w absurdalne mechanizmy rzeczywistości. Audytorium teatru zróżnicowane pod względem wiekowym, językowym i kulturowym bierze udział w interaktywnych przedstawieniach, partnerując aktorom. Twórcy teatru podejmują systematyczne działania przeciw coraz większemu kulturalnemu i społecznemu wykluczeniu. Prowadzą warsztaty teatralne dla wszystkich grup wiekowych, w tym międzypokoleniowe, dla osób niepełnosprawnych i bezdomnych. Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach happeningowych.

teatrnabruku.pl