Teatr Mały we Wrocławiu

Zespół

Teatr Mały, fot. Andrzej Tokarski

fot. Andrzej Tokarski

Teatr Mały we Wrocławiu został powołany do życia w 2005 roku. Jego celem ma być kultywowanie tradycji patriotycznych oraz krzewienie europejskiej kultury w polskim społeczeństwie. Teatr zrodził się z potrzeby wykreowania wspólnego języka dla tradycji polskiej sztuki i współczesności. Innymi słowy – jego główną ideą jest przepakowanie wartości polskiej kultury w formę bardziej zrozumiałą dla młodych pokoleń. Twórcy teatru uważają, że młodzi powinni czerpać z dorobku poprzednich pokoleń i dostrzegać ciągłość polskiej kultury. Wierzą, że teatr jest doskonałą metodą wychowania poprzez sztukę, a także uzupełnieniem lekcji języka polskiego i historii.

teatrmaly.com.pl