Teatr im. Cypriana K. Norwida

Teatr im. C.K. Norwida, fot. Magdalena Kępińska

fot. Magdalena Kępińska

Teatr im. Cypriana K. Norwida w Jeleniej Górze powstał z inicjatywy artystów przesiedlonych po drugiej wojnie światowej na tak zwane Ziemie Odzyskane. Zrzeszał również grupę aktorów II Armii Wojska Polskiego. Ważną rolę w formowaniu stałego zespołu aktorskiego odegrała Zuzanna Łozińska. Pierwotnie funkcjonował jako Teatr Wojewódzki, w którym prezentowano przede wszystkim komedie i sztuki bulwarowe, rzadziej polską oraz światową klasykę. W latach sześćdziesiątych kierownictwo artystyczne objął Tadeusz Kozłowski. Z jego inicjatywy od 1968 roku organizowano Jeleniogórskie Spotkania Teatralne. W latach siedemdziesiątych zespół pod dyrekcją Aliny Obidniak współpracował z uznanymi reżyserami, m.in.: Adamem Hanuszkiewiczem, oraz debiutantami: Krystianem Lupą, Mikołajem Grabowskim czy Michałem Ratyńskim. W 1974 roku teatr otrzymał imię poety Cypriana Kamila Norwida. Nowa sytuacja polityczna lat dziewięćdziesiątych i malejące rokrocznie dotacje państwowe spowodowały konieczność ograniczania środków inscenizacyjnych. W latach 2001–2009 decyzją władz miejskich Scena Dramatyczna im. Cypriana K. Norwida wraz ze Sceną Animacji stworzyły Teatr Jeleniogórski. Obecnie zespół pod kierownictwem Tadeusza Wnuka stara się powrócić do dawnej, sprawdzonej formuły artystycznej, uczestnicząc w międzynarodowych projektach teatralnych i warsztatach. Teatr jest jedną z dziesięciu instytucji partnerskich biorących udział w projekcie Kreatywna Europa „Siła różnorodności”.

teatrnorwida.pl