Na Górze

Zespół

Na Górze, fot. Jacek Pakuła

fot. Jacek Pakuła

Zespół Na Górze powstał w 1994 roku. Działa niezależnie, ma swoją bazę w Pile. Podczas koncertów ujawnia się ekspresja i żywiołowość członków grupy. Występowali m.in. w Pradze na festiwalu poświęconym respektowaniu praw człowieka na świecie (dochód przeznaczony na pomoc dzieciom w Czeczenii oraz uchodźcom z różnych państw), a także na Marszu Równości w Poznaniu (demonstracji przeciwko dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, płeć, ubóstwo, niepełnosprawność), organizowanym przez Skłot Rozbrat. Grali m.in. z zespołami Hey i Kult. Wydali takie płyty jak: Kolorowomowa (1997), Satysfakcja (2003), Samotność (2014), Nie ma dwóch światów (2015, to sześć utworów do fragmentów wierszy Jana Twardowskiego), na których słychać m.in. Tomasza Budzyńskiego (Armia), Macieja Cieślaka (Ścianka), Litzę (Luxtorpeda), Budynia (Pogodno), Anię Brachaczek (Biff), Jorgosa Skoliasa i Jacka Kleyffa.

nagorze.org