Biogram

Marije Hristova

Badaczka

Marije Hristova, fot. Archiwum Maastricht University

fot. Archiwum Maastricht University

Marije Hristova jest badaczką zatrudnioną w projekcie badawczym „Unsettling Remembering and Social Cohesion in Transnational Europe (UNREST)“, realizowanym przez Hiszpańską Narodową Radę Badawczą w ramach europejskiego programu Horizon 2020, oraz projekcie „Podziemna przeszłość“ pod kierunkiem Francisco Ferrándiza. Członkini-założycielka hiszpańskiego stowarzyszenia Memorias en Red, które organizuje debaty, wystawy i wydarzenia związane z tematem pamięci.

Jest magistrem historii Uniwersytetu w Groningen w Holandii i magistrem literatury hiszpańskiej Uniwersytetu w Amsterdamie. Prowadziła badania w Hiszpańskiej Radzie Badań Naukowych (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) oraz współpracowała z Hiszpańskim Stowarzyszeniem Przywracania Pamięci Historycznej, które zajmuje się ekshumacją i identyfikacją ciał ofiar hiszpańskiej wojny domowej. W swojej pracy doktorskiej, Nowy obraz Hiszpanii – transnarodowe powiązania i pamięć o hiszpańskiej wojnie domowej po roku 1989, analizuje wpływ struktur transnarodowych na rekonfigurację narracji pamięci o hiszpańskiej wojnie domowej. Zajmuje się m.in. wpływem ekshumacji zbiorowych grobów na rekonfigurację hiszpańskiej tożsamości narodowej.