Biogram

Marcin Napiórkowski

Badacz

Marcin Napiórkowski, fot. Mikołaj Starzyński

fot. Mikołaj Starzyński

Marcin Napiórkowski wykorzystuje narzędzia semiotyki i strukturalizmu do badań nad „współczesnymi mitologiami” obejmującymi w szczególności pamięć zbiorową i kulturę popularną. W swoich pracach analizuje, w jaki sposób różne grupy społeczne starają się z dostępnych dla siebie nośników i praktyk zbudować opowieści o świecie zaspokajające ich potrzebę sensu. Pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kulturoznawstwo (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 2006) i socjologię (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2008), a także studia doktoranckie z filozofii w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (2010). W latach 2013–2014 odbył staż podoktorski na University of Virginia, w roku 2015 uzyskał habilitację (kulturoznawstwo).

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz książek Mitologia współczesna (2013), Władza wyobraźni (2014) i Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944–2014 (2016). Prowadzi blog Mitologia współczesna poświęcony semiotyce kultury, zwłaszcza dzisiejszym formom wyobraźni mitycznej (www.mitologiawspolczesna.pl).