Biogram

Marcin Kościelniak

Badacz

Marcin Kościelniak jest asystentem w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępcą redaktora naczelnego „Didaskaliów”. W latach 2006–2016 recenzent „Tygodnika Powszechnego”. Publikował m.in. w „Tekstach Drugich”, „Dialogu”, „Notatniku Teatralnym”, „Theater der Zeit”. Autor książek: „Młodzi niezdolni” i inne teksty o twórcach współczesnego teatru (2014), Prawie ludzkie, prawie moje. Teatr Helmuta Kajzara (2012) oraz tomu z wyborem tekstów Helmuta Kajzara Koniec półświni. Wybrane utwory i teksty o teatrze (2012). Współredaktor tomów: 20-lecie. Teatr polski po 1989 (2010, z Dorotą Jarząbek i Grzegorzem Niziołkiem), 1968/PRL/TEATR (2016, z Agatą Adamiecką-Sitek i Grzegorzem Niziołkiem).