Biogram

Katarzyna Woźniak

Badaczka

Katarzyna Woźniak, fot. Magdalena Mądra

fot. Magdalena Mądra

Katarzyna Woźniak jest adiunktem w Katedrze Języka i Kultury Włoskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, sekretarzem Stowarzyszenia Italianistów Polskich. Zajmuje się historią współczesnego teatru włoskiego oraz komparatystyką teatru. Jako autorka i tłumaczka współpracuje na stałe z wydawanym przez Instytut Grotowskiego pismem „Performer”, dla którego przełożyła m.in. teksty Eugenia Barby, Ferdinanda Tavianiego i Jean-Marie Pradiera. Jest redaktorką serii wydawniczych „Meridiana” i „Meridiana. Classic”, poświęconych współczesnemu teatrowi włoskiemu i klasykom literatury włoskiej. Inicjatorka i koordynatorka organizowanych od 2015 roku Krakowskich Spotkań Italianistycznych, corocznych spotkań z tłumaczami i badaczami przekładów.