Jolanta Rzeźnicka-Krupa

Jolanta Rzeźnicka-Krupa, fot. Tobiasz Papuczys

fot. Tobiasz Papuczys

Jolanta Rzeźnicka-Krupa jest doktorem nauk humanistycznych i adiunktem w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Opublikowała książki: Komunikacja, edukacja, społeczeństwo. O dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne oraz artykuły poświęcone m.in. edukacyjnym i społeczno-kulturowym aspektom zjawiska niepełnosprawności, publikowane w czasopismach: „Studia Edukacyjne”, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”. Jej zainteresowania badawcze wiążą się z problematyką podmiotu i tożsamości we współczesnym świecie, procesami społecznego konstruowania niepełnosprawności oraz kulturowym kontekstem ich wytwarzania, kategorią ciała i cielesności we współczesnej humanistyce, poza- i postnaukowymi formami konstruowania wiedzy, a także tak zwaną sztuką nieprofesjonalną (outsiders art, art brut, sztuką wykluczonych).

Jest członkinią grupy IMPlus, zrzeszającej grupy teatralne z Gdańska, Gdyni i Sopotu, w których aktorami są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Należy do Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, a także European Sociological Association i European Society for Disability Research. Od 2015 roku współpracuje z działem badawczym Applied Theatre CADLab, funkcjonującym w Newman University w Birmingham.