Biogram

Janusz Adam Biedrzycki

Reżyser

Janusz Adam Biedrzycki, fot. Gosia Martynelis

fot. Gosia Martynelis

Janusz Adam Biedrzycki (ur. 1982, Polska) jest aktorem, tancerzem, choreografem, instruktorem teatralnym. Ukończył studia na Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja: kulturoznawstwo, folklorystyka i etnologia, teatrologia i filmoznawstwo). Jest absolwentem zarządzania kulturą Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Współzakładał Teatr CHOREA i jest jego członkiem. Związany z integracyjnym Teatrem Prawd Dziwnych działającym przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęcznej. Współpracował ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej przy warsztatach terapii zajęciowej. Uczestniczył w kursie „Pedagog w Teatrze” organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Współpracował z teatrami: NeTTheatre w Lublinie, Teatr Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi. Jest autorem choreografii do spektakli Koguty, borsuki i inne kozły... w reżyserii Igi Załęcznej oraz monodramu Upadek – PSYCHO-SOMATIC GAYm. Był pomysłodawcą i realizatorem cyklu warsztatów zakończonych spektaklem Brzydal, a także cyklu warsztatów tanecznych Vidomi oraz Vidomi – kontynuacje, zakończonych spektaklem, z udziałem osób niewidomych i słabowidzących.