Biogram

Jacek Kopciński

Badacz

Jacek Kopciński, fot. Jakub Krzeszewski

fot. Jakub Krzeszewski

Jacek Kopciński jest doktorem habilitowanym, historykiem literatury, krytykiem teatralnym, redaktorem naczelnym miesięcznika „Teatr”, szefem Ośrodka Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, wykładowcą kilku warszawskich uczelni. Jest autorem monografii twórczości dramatycznej i teatralnej dwóch polskich poetów: Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego (1998) i Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta (2009). Opublikował także tom recenzji, szkiców i rozmów teatralnych Którędy do wyjścia? (2001). Ostatnio w jego opracowaniu ukazała się dwutomowa antologia Transformacja. Dramat polski po 1989 roku (2012–2013). Jest pomysłodawcą i redaktorem naukowym serii „Dramat Polski. Reaktywacja”, w której wybitni historycy literatury i teatru prezentują polską dramaturgię powojenną w nowym wyborze i opracowaniu. W Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie organizuje doroczny Maraton Słuchowisk NASŁUCHIWANIE oraz prowadzi otwarte seminaria poświęcone polskiej dramaturgii. Jest autorem scenariusza spektaklu Port Miron, wyreżyserowanego przez Pawła Passiniego na Festiwalu Przemiany w Warszawie (2012). Od 2008 roku wchodzi w skład kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Publikuje w „Teatrze”, „Dialogu” i „Tekstach Drugich”. Jesienią tego roku w serii TEATR.KRYTYCY ukaże się jego kolejny tom szkiców teatralnych Powrót „Dziadów”.