Biogram

Jacek Hałas

Badacz

Jacek Hałas, fot. Mario Jagniewski

fot. Mario Jagniewski

Jacek Hałas jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, muzykantem, śpiewakiem, tancerzem, niespokojnym duchem. Współtwórca formacji muzycznych: Reportaż, Bractwo Ubogich, Muzykanci, Ket Jo Barat, Lautari, Kwartet Wiejski, Kapela Hałasów; uczestnik projektów artystyczno-muzycznych: Poznański Dom Tańca, Tikkun, the Book, Nomadzi Kultury. Współpracuje z wieloma zespołami teatralnymi, m.in. z Teatrem Cinema, Teatrem Strefa Ciszy, Teatrem A3, Teatrem i Scholą Węgajty.

Zajmuje się tańcem korowodowym, wirowym, tradycjami wędrownych śpiewaków, działalnością warsztatową i edukacyjną. Razem z żoną Alicją jako Nomadzi Kultury od 2005 roku podróżują po Europie z tradycyjną jurtą, gdzie prezentują efekty swych wieloletnich poszukiwań oraz przedsięwzięcia realizowane wspólnie z artystami z całego świata.

Jacek Hałas od lat poszukuje śladów pieśni dziadowskich w żywej tradycji, zapisach etnografów, domowych archiwach i praktykuje grę na tradycyjnym instrumencie wędrownych śpiewaków – lirze korbowej.

W dorobku Hałasa znajdują się następujące płyty, nagrane we współpracy z wieloma zespołami, m.in.: Muzykanci (1999), Folk Fiesta (Muzykanci, 2000), Gore Gwiazda. Kolędy domowe (Muzykanci, 2002), A no onej górze. Ballady ludowe (Muzykanci, 2003), Sounds & Shadows (Transkapela, 2005), The Best of Polish Smooth Etno, Jazz, Folk (Lautari, 2006), a także solowa płyta Zegar bije. Starodawne pieśni o marnościach tego świata, o śmierci i wędrowaniu dusz, ku przestrodze, zadumie i pokrzepieniu wyśpiewane (2007).