Biogram

Ivan Medenica

Badacz

Ivan Medenica, fot. Branko Ignjatović

fot. Branko Ignjatović

Ivan Medenica mieszka w Belgradzie w Serbii. Obronił pracę doktorską Aktualizacja i dekonstrukcja jako modele reżyserii tekstów klasycznych na Wydziale Sztuk Dramatycznych na Uniwersytecie w Belgradzie. Jest adiunktem na Wydziale Sztuk Dramatycznych, gdzie uczy historii światowego dramatu i teatru, oraz kierownikiem Wydziału Teorii i Historii. Regularnie publikuje artykuły w pismach w Serbii i za granicą. Był przewodniczącym lub współprzewodniczącym pięciu międzynarodowych sympozjów krytyków teatralnych i badaczy teatru zorganizowanych przez festiwal Sterijino Pozorje w Nowym Sadzie i Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych (IATC). Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach i wygłaszał gościnnie wykłady na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Szkole Dramatu w Yale i na Uniwersytecie w Klużu, w Rumunii. Jest aktywnym krytykiem teatralnym i pięciokrotnym laureatem narodowej nagrody dla krytyków teatralnych. Był dyrektorem artystycznym festiwalu Sterijino Pozorje, jednego z najważniejszych festiwali teatralnych w Serbii (2003–2007), wprowadzając szereg istotnych zmian strukturalnych, szczególnie w obszarze internacjonalizacji. W latach 2001–2012 Medenica był jednym z głównych redaktorów pisma „Teatron”. Był stypendystą Międzynarodowego Centrum Badawczego „Interweaving Performance Cultures” [przeplatanie (się) kultur performansu] na Freie Universität w Berlinie (2011–2013). Jest członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych, dyrektorem międzynarodowych konferencji IATC, a także członkiem rady redakcyjnej „Critical Stages”, internetowego pisma publikowanego przez IATC. W październiku 2015 roku został dyrektorem artystycznym festiwalu Bitef.