Annabelle Mailliez

Annabelle Mailliez od 2013 roku pracuje w Compagnie de l’Oiseau-Mouche​ przy realizacji projektów. Zajmuje się występami zagranicznymi w ramach „Crossing the Line”, projektu wspieranego przez program Kreatywna Europa.