Aleksandra Barczyk

Aleksandra Barczyk, fot. ze zbiorów prywatnych

fot. ze zbiorów prywatnych

Aleksandra Barczyk jest absolwentką teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002), Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (2006), instruktorką „Improwizacji w tańcu i symboliki ciała” według metody Detlefa Kapperta w Instytucie Dynamiki Tańca w Essen (kurs realizowany w Poznaniu), praktykiem metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, pedagogiem cyrku, instruktorką teatralna. Na co dzień pracuje m.in. w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie i Fundacji „Hipoterapia”, gdzie prowadzi warsztaty teatralne i cyrkowe, pracuje nad spektaklami z udziałem osób z niepełnosprawnością, w roku akademickim 2011/2012 prowadziła zajęcia z teatroterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.