Biogram

Aleksandr Czepurow

Badacz

Aleksandr Czepurow, fot. Walentin Krasikow

fot. Walentin Krasikow

Aleksandr Czepurow jest rosyjskim historykiem i teoretykiem teatru, krytykiem. Laureat Nagrody im. Konstantina Stanisławskiego (2008) i Zasłużony Artysta Federacji Rosyjskiej. W 1979 roku ukończył Instytut Teatru, Muzyki i Kinematografii w Sankt Petersburgu. W 1984 roku obronił doktorat, a w 2006 roku uzyskał habilitację. W 1989 roku został profesorem na Wydziale Teatrologii, w latach 1989–2005 był dziekanem Wydziału Teatrologii, obecnie rektor Akademii Teatralnej w Sankt Petersburgu (Rosyjski Narodowy Instytut Sztuk Widowiskowych). Były członek Komitetu Wykonawczego IFTR/FIRT (1998–2005). Opublikował szereg książek poświęconych historii rosyjskiego teatru: „Mewa” w Aleksandryjskim (2001), Antoni Czechow i Teatr Aleksandryjski (2006), Motywy gogolowskie u Walerego Fokina, Geometria Tragedii. Król Edyp Theodorosa Terzopoulosa (2008), Wspomnienie przyszłości. Maskarada Meyerholda (2014). Autor licznych artykułów dotyczących historii rosyjskiego teatru, opublikowanych w rosyjskich i zagranicznych czasopismach. Organizator międzynarodowych kongresów, konferencji i sympozjów, m.in. dwóch konferencji FIRT (1996, 2004) i sympozjum Dziedzictwo teatralne: zabezpieczanie, studiowanie i interpretacja tekstów teatralnych (2015).