Cykl debat

Landscape Now

25
27 października

Wiek XX był dla teatru czasem szczególnie burzliwym, ale i niezmiernie produktywnym. Teatr stał się areną starć wielkich systemów z inicjatywami antysystemowymi, wybitnych jednostek i ich skrajnie różnych propozycji estetycznych, a także przeciwstawnych sił politycznych. Twórcy dokonywali rewolucyjnych modyfikacji niemal wszystkich składowych wydarzenia teatralnego. Radykalnie odchodzili od tekstu dramatycznego na rzecz tzw. tekstów znalezionych lub tworzonych w procesie pracy nad spektaklem. Wychodzili z budynku teatru i zmieniali przestrzeń sceniczną na niesceniczną w imię artystycznego rozwoju nowego społeczeństwa lub przeciwnie – powrotu do najstarszych tradycji teatru. Podejmowali próby zastąpienia żywego aktora grą nieożywionych figur i elementów scenografii i zmiany widza w aktywnego uczestnika lub świadka zdarzeń. Doprowadziło to w efekcie do dwóch wielkich reform teatru w ciągu zaledwie stu lat. Jak po upływie niemal dwóch dekad XXI wieku wygląda „krajobraz po bitwie” i jaki jest horyzont dalszego rozwoju teatru? Które z nurtów formujących oblicze teatru w XX wieku okazały się życiodajne, a które były tylko sezonową modą? Podczas cyklu debat wybitni badacze teatru, profesor Maria Shevtsova, profesor Dariusz Kosiński i profesor Geoges Banu wraz z zaproszonymi przez siebie gośćmi, omawiać będą wybrane zagadnienia i idee, które wpłynęły na teatr w XX i na początku XXI wieku.

Fot. William Neuheisel, flickr.com

Informacje

Czas trwania

2 godz. 45 min