Biogram

Zbigniew Majchrowski

Badacz

Zbigniew Majchrowski, fot. Joanna Majchrowska

fot. Joanna Majchrowska

Zbigniew Majchrowski jest literaturoznawcą i teatrologiem, profesorem w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego, członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem książek: „Poezja jak otwarta rana”. Czytając Różewicza, Gombrowicz i cień wieszcza, Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza (Nagroda im. Leona Schillera oraz nominacja do Nagrody „Nike”), Różewicz z serii „A to Polska właśnie”, Mickiewicz i wiek dwudziesty. Redagował z Marią Janion tom Odmieńcy z cyklu „Transgresje”. Współautor i redaktor wielu prac zbiorowych. Jest także współautorem podręczników licealnych: Między tekstami oraz Człowiek – twórca kultury. Wydał zbiór teatraliów Andrzeja Kijowskiego Rytuały oglądania, a ostatnio wybór sztuk teatralnych Ireneusza Iredyńskiego Kreacja. Dramaty w serii „Dramat polski. Reaktywacja”.