Biogram

Wadim Szczerbakow

Badacz

Wadim Szczerbakow, fot. Karol Jarek

fot. Karol Jarek

Wadim Szczerbakow jest doktorem teorii sztuki, pracownikiem naukowym Działu Badań i Publikacji Spuścizny Teatralnej Wsiewołoda Meyerholda w Państwowym Instytucie Wiedzy o Sztuce w Moskwie, gdzie jest współautorem wszystkich wydawnictw, a także członkiem Komisji ds. spuścizny artystycznej Meyerholda przy Związku Pracowników Teatru Federacji Rosyjskiej. Absolwent wydziału wiedzy o teatrze Rosyjskiеj Akademii Sztuki Teatralnej GITIS. Prowadzi wykłady na studiach magisterskich Centrum im. Wsiewołoda Meyerholda. Jest autorem artykułów i publikacji z zakresu historii rosyjskiej reżyserii pierwszej połowy XX wieku i teatru plastycznego różnych epok i narodów, ze szczególnym uwzględnieniem komedii masek. Członek redakcji czasopisma „Woprosy tieatra”. Publikował także w czasopiśmie „Tieatr”.