Vladimir Fanshil

Vladimir Fanshil, fot. Wolfgang Frank

fot. Wolfgang Frank

Australijski dyrygent Vladimir Fanshil, znany z nowatorskich interpretacji, od trzech lat jest drugim dyrygentem Budapeszteńskiej Orkiestry Festiwalowej i Berlińskiej Konzerthaus Orchestra, prowadzonej przez Ivána Fischera. Wraz z Orkiestrą Festiwalową odwiedził wiele krajów świata i brał udział w słynnych nagraniach utworów Mahlera. W 2012 roku zainicjował w Filharmonii Petersburskiej cykl koncertów „Od debiutanta do mistrza”, który dzięki wsparciu Hennessy Foundation odbywa się do dziś. W nadchodzącym sezonie zadebiutuje jako dyrygent gościnny z Budapeszteńską Orkiestrą Festiwalową, Orkiestrą Filharmonii w Odessie, Orkiestrą ANAM w Melbourne oraz NFM Filharmonią Wrocławską. W planach ma również wyjazd do Rosji, gdzie poprowadzi Państwową Rosyjską Orkiestrę Symfoniczną w Petersburgu na festiwalach Brahmsowskim i Mahlerowskim.

W 2012 roku Vladimir Fanshil ukończył dyrygenturę w Państwowym Konserwatorium w Petersburgu. Jeszcze w czasie studiów dyrygował pełnymi wykonaniami Aidy, Traviaty i Eugeniusza Oniegina oraz opery współczesnej Księga skarg i zażaleń. Następnie pracował nad nową inscenizacją Kniazia Igora Borodina w Hamburskiej Operze Narodowej i zadebiutował w Operze w Sydney koncertem galowym współczesnych utworów kompozytorów australijskich. Pobierał lekcje fortepianu u profesora Mikołaja Ewrowa w Konserwatorium w Sydney. Jest autorem kilku tomików poezji.