Biogram

Tomasz Kubikowski

Badacz

Tomasz Kubikowski, fot. Edyta Kubikowska

fot. Edyta Kubikowska

Tomasz Kubikowski jest teatrologiem, performatykiem, profesorem nadzwyczajnym Akademii Teatralnej w Warszawie, kierownikiem literackim Teatru Narodowego. Opublikował: Siedem bytów teatralnych (1994), Reguła Nibelunga (2004), Teatralne doświadczenie Wilhelma Meistra (2014), Przeżyć na scenie (2015). Jest autorem recenzji i esejów w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych. Tłumaczył książki m.in. Richarda Schechnera i Jona McKenziego. Razem z Edytą Kubikowską przygotował do druku Raptularz Zbigniewa Raszewskiego (2005).