Teatr Porywacze Ciał

Zespół

Porywacze Ciał, fot. Marcin Oliva Soto

fot. Marcin Oliva Soto

Teatr Porywacze Ciał wymyślili i założyli w 1992 roku Katarzyna Pawłowska i Maciej Adamczyk. Zespół od początku działalności podjął próbę czytania nowej rzeczywistości, a jego sposób funkcjonowania jest rezultatem świadomej decyzji o charakterze twórczości, programowo indywidualnej i niepowtarzającej znanych wzorów. Teatr wykorzystuje możliwości poetyki teatru alternatywnego, nie podkreśla jednak swojego alternatywnego rodowodu. Tworzą go zawodowi aktorzy, którzy wybrali pracę w teatrze nieinstytucjonalnym. Sami tworzą scenariusze, przygotowują scenografię, reżyserują, grają na scenie. To współcześni manieryści, którym nieobca jest postawa ironistów, prowokatorów, ekscentryków. W spektaklach twórcy testują różne formy i konwencje teatralne, wykorzystują stylistykę wodewilu, kabaretu, happeningu i sztuki performance, balansują między bezpośredniością psychodramy a dystansem metafory. Porywacze Ciał tropią „mitologie codzienne”, które wytworzyło i wciąż na nowo tworzy współczesne społeczeństwo konsumpcyjne. Pokazują człowieka współczesnego, którego kształtują zdegradowane mity i popęd, człowieka, którym sterują schematy zachowań, człowieka o zachwianej tożsamości. Teatr czerpie inwencję z ideologicznego dziedzictwa sztuki popartu. Uaktualnia jedynie zbiór fetyszy – symboli, które wykorzystuje w spektaklach, stosując tę samą, właściwą popartowi, strategię ich kompromitacji: ironiczną i groteskową, ale zawsze z ludzką twarzą.

porywaczecial.art.pl