Teatr Pieśń Kozła

Zespół

Teatr Pieśń Kozła, fot. Mateusz Bral

fot. Mateusz Bral

Teatr Pieśń Kozła, założony w 1996 roku we Wrocławiu przez Grzegorza Brala i Annę Zubrzycki, zdobył międzynarodowe uznanie jako jeden z najbardziej nowatorskich zespołów europejskich, wykorzystujący w swej praktyce trening aktorski i nieustannie poszukujący nowych rozwiązań artystycznych. Zarówno trening fizyczny i wokalny, jak i próby oraz spektakle traktowane są jako część procesu i rodzaj pracy „laboratoryjnej”, pozwalającej aktorom i reżyserowi poszukiwać coraz to nowszych technik i środków artystycznej ekspresji. Zaangażowanie w proces tworzenia trwałych związków między ludźmi jest punktem wyjścia do każdego nowego rodzaju treningu, który integruje ruch, głos, pieśń i tekst. Spektakle są głęboko zakorzenione w muzyczności i przemawiają do widzów na bardzo sensualnym poziomie.

Praca pedagogiczna stanowi integralną część misji i wizji zespołu. Jej przejawem jest wyjątkowy w skali europejskiej program studiów aktorskich „MA Acting”, realizowany w latach 2004–2012 we współpracy z Manchester Metropolitan University. Obecnie kurs prowadzony jest we współpracy z Bral School of Acting, szkołą założoną przez Grzegorza Brala w 2013 roku w Londynie. Przedmiotem zajęć jest przede wszystkim „technika koordynacji”, oryginalna i autentyczna metoda pracy praktykowana w Teatrze Pieśń Kozła. Zajęcia praktyczne wzbogacone są o kontekst teoretycznych wykładów pod ogólnym hasłem „Anthropology of Acting”. Kurs przeznaczony jest dla aktorów, performerów, tancerzy i reżyserów. Teatr Pieśń Kozła prowadzi również warsztaty dla aktorów i praktyków z całego świata w ramach projektu letniego „Workshop Village”. Warsztaty pozwalają na poznanie i zgłębienie technik pracy zespołu.

piesnkozla.pl