Biogram

Tadashi Suzuki

Reżyser

Tadashi Suzuki, fot. Archiwum Suzuki Company of Toga

fot. Archiwum Suzuki Company of Toga

Tadashi Suzuki (ur. 1939, Japonia) jest założycielem i dyrektorem zespołu Suzuki Company of Toga (SCOT) z siedzibą w Toga, wiosce położonej w górach Prefektury Toyama. Jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki w Toga (pierwszego w Japonii międzynarodowego festiwalu teatralnego) oraz twórcą autorskiej metody treningu aktorskiego. Zasiada również w Międzynarodowym Komitecie Olimpiady Teatralnej.

Wśród wyreżyserowanych przez niego dzieł znajdują się m.in. Pasje dramatyczne, Trojanki, Dionizos, Król Lear, Cyrano de Bergerac i Madame de Sade. Obok przedstawień realizowanych z własnym zespołem Suzuki kilkakrotnie reżyserował i współtworzył produkcje międzynarodowe, m.in. Baśń Leara wyprodukowaną i wystawianą w czterech czołowych teatrach regionalnych Stanów Zjednoczonych, Króla Leara w moskiewskim Akademickim Teatrze Artystycznym, Króla Edypa we współpracy z Olimpiadą Kulturalną i Düsseldorf Schauspiel Haus oraz Elektrę w Teatrze na Tagance.

Suzuki wyłożył swoje teorie w wielu publikacjach. W języku angielskim ukazały się: Culture is the Body oraz The Theatre of Suzuki Tadashi, jako jeden z tomów serii Directors in Perspective, poświęconych twórczości najwybitniejszych reżyserów teatralnych XX wieku. Artysta jest także nowatorem myśli teatralnej i praktykiem, którego praca miała znaczny wpływ na rozwój teatru na całym świecie. W swych rozważaniach skupia się przede wszystkim na takich zagadnieniach, jak struktura grupy teatralnej, typy przestrzeni teatralnych i sposoby ich użycia, a także przekraczanie barier kulturowych i narodowych w celu tworzenia dzieł prawdziwie uniwersalnych. W języku polskim ukazała się książka Suzukiego Czym jest teatr? (Wrocław 2012).

Działalność Suzukiego, zarówno jako twórcy wielojęzykowych i wielokulturowych spektakli teatralnych, jak i organizatora festiwali skupiających ludzi z całego świata wokół wspólnej sprawy teatru, odzwierciedla jego zdecydowaną postawę w konfrontacji z fundamentalnymi problemami naszych czasów.

Od swojego pierwszego zagranicznego występu na festiwalu Teatr Narodów w Paryżu w 1972 roku zespół Suzukiego zaprezentował się w ponad osiemdziesięciu czterech miastach w około trzydziestu jeden krajach. W Polsce Suzuki gościł dwukrotnie: w 1975 roku, w ramach Sezonu Teatru Narodów w Warszawie zaprezentował Pasje dramatyczne, a w Roku Grotowskiego 2009, podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy”, Elektrę.