ProFitArt

Zespół

BOI, fot. Michal Hancovsky

fot. Michal Hancovsky

ProFitArt jest platformą produkcyjną działającą w obszarach niezależnego teatru niewerbalnego, teatru fizycznego i tańca współczesnego, utworzoną w 2012 roku przez Šárkę Pavelkovą i Josefa Neufusa. ProFitArt organizuje rezydencje i prowadzi różnorodne międzynarodowe projekty („Meeting the Odyssey”). Wspiera programy badawcze, kulturalne i społeczne oraz działania edukacyjne adresowane do młodych artystów (Dance Essence). W 2015 roku ProFitArt zainicjował projekt edukacyjno-kulturalny „NET PRO ART”, mający na celu wsparcie czołowych niezależnych zespołów teatru niewerbalnego i tańca współczesnego, których członkowie są znanymi artystami, ale borykają się z poważnymi problemami – brakiem infrastruktury twórczej i impresaryjnej.

profitart.cz