PLAVO pozorište

Zespół

fot. Andrijana Pajović

PLAVO pozorište to laboratorium teatralne, którego działalność opiera się na zasadach wypracowanych przez reformatorów teatru XX wieku – Konstantina Stanisławskiego, Antonina Artauda, Jerzego Grotowskiego, Eugenia Barbę i Odin Teatret oraz włoskiego reżysera Massimo Giannettiego. Członkowie grupy chcą tworzyć teatr penetrujący głębokie poziomy komunikacji międzyludzkiej, poszerzający granice ludzkiej percepcji, żyjący utopią, która godzi w sobie antropologię i społeczeństwo, teatr krytyczny. Pielęgnując w sobie ziarno anarchizmu, traktują teatr jako wiarygodne miejsce, w którym można wyrazić swoje poglądy na świat. W centrum ich uwagi znajduje się człowiek. Każdy aktor jest najpierw człowiekiem, a dopiero potem aktorem, a teatr jest miejscem, w którym człowiek styka się z życiem, a nie jego imitacją.

Zespół powstał w 1995 roku w Belgradzie. W dorobku ma dwadzieścia trzy spektakle, które pokazał na licznych festiwalach w Serbii i na świecie, ponad dwieście projektów edukacyjnych dla młodzieży, siedem międzynarodowych festiwali w Belgradzie i współpracę z wieloma instytucjami, organizacjami, ofiarodawcami, ambasadami, rządem i sektorem cywilnym w Serbii. W grudniu 2015 roku zespół obchodził dwudziestolecie swojej działalności na scenie niezależnej.

plavopozoriste.com