Biogram

Octavian Saiu

Badacz

Octavian Saiu, fot. z archiwum prywatnego

fot. archiwum prywatne

Octavian Saiu wykładał teatrologię i literaturę dramatyczną na Narodowym Uniwersytecie Teatru i Kinematografii (NUTC) w Bukareszcie oraz na Uniwersytecie w Otago (Nowa Zelandia), a także, jako profesor wizytujący, na Uniwersytecie Londyńskim oraz na uniwersytetach w Tokio i Lizbonie. Jest doktorem teatrologii NUTC i literatury porównawczej Uniwersytetu Otago. Aktywnie uczestniczy w wielu międzynarodowych wydarzeniach teatralnych i konferencjach naukowych w Ameryce Północnej, Australazji i Europie, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu w Edynburgu, gdzie był przewodniczącym konferencji poświęconej Samuelowi Beckettowi (2013). Od 2004 roku piastuje funkcję przewodniczącego konferencji organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Sibiu. Jest Pomocniczym Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (IATC) i przewodniczącym Sekcji Rumuńskiej (Teatrologia) stowarzyszenia. Opublikował osiem książek o teatrze, a jego artykuły ukazały się w kilku międzynarodowych pismach. Laureat Nagrody Krytyków (2010) i Nagrody Zrzeszenia Artystów Teatralnych (UNITER, 2013). Jego najnowszą publikacją w języku angielskim jest monografia Hamlet and the Madness of the World (2016).