Biogram

Marta Kufel

Badaczka

Marta Kufel, fot. Maciej Kaszyński

fot. Maciej Kaszyński

Marta Kufel jest doktorantką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na specjalności teatrologicznej, autorka książki Błędne Betlejem Tadeusza Kantora (Kraków, 2013). W swoich badaniach nad polskim teatrem XX wieku, poszukując nowej formuły opisu doświadczenia po Zagładzie, podejmowała próby łączenia chrześcijańskiej nieortodoksyjnej teologii z wybranymi zjawiskami polskiego teatru oraz nowoczesnej filozofii. Aktualnie pracuje nad rozprawą nazywającą wspólność i różnicę Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora. Publikowała m.in. w „Didaskaliach”, „Kontekstach” i „Teatrze”. Żona i mama.