Biogram

Maria Prussak

Badaczka

Maria Prussak, fot. A. Kościółek

fot. A. Kościółek

Maria Prussak od początku swojego życia zawodowego jest związana z Instytutem Badań Literackich PAN. Napisała doktorat pod kierunkiem wybitnego znawcy teatru Stefana Treugutta. We współpracy z Zofią Stefanowską, badaczką literatury romantyzmu, przygotowała edycję autografu Dziadów. Zajmowała się badaniem teatru modernistycznego i twórczości Stanisława Wyspiańskiego (Studium o „Hamlecie” w serii Biblioteki Narodowej) i równocześnie była członkiem redakcji naczelnej wydania rocznicowego Dzieł Adama Mickiewicza, zwieńczonego publikacją Listów do Adama Mickiewicza nagrodzonych przez PEN Club. Przez wiele lat współpracowała z „Pamiętnikiem Teatralnym” i „Dialogiem”. Publikuje recenzje teatralne w „Didaskaliach” i „Teatrze” oraz rozprawy w „Pamiętniku Literackim” i „Tekstach Drugich”. Obecnie kieruje Ośrodkiem Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego. Nadzoruje również prace i badania w projekcie „Redefiniowanie filologii” i jest redaktorką naczelną serii naukowej „Filologia XXI”, będącej częścią popularnego nurtu postulującego powrót do filologii rozumianej jako dyscyplina łącząca szeroki zakres zagadnień związanych z pracą nad tekstem, od przygotowania edycji naukowej po odczytanie uwzględniające różne aspekty funkcjonowania słowa. W ramach tej serii opublikowała książkę Od słowa do słowa. Na marginesach krytyki tekstu.