Biogram

Małgorzata Sugiera

Badaczka

Małgorzata Sugiera, fot. Irena Lipińska

fot. Irena Lipińska

Małgorzata Sugiera jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownikiem Katedry Performatyki na Wydziale Polonistyki. Gościnnie prowadziła wykłady i seminaria na niemieckich, francuskich i szwajcarskich uniwersytetach. Jest stypendystką m.in. niemieckiej Fundacji Alexandra von Humboldta i DAAD, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (Institut für die Wissenschaften vom Menschen), Svenska institutet oraz amerykańskiej Andrew Mellon Foundation. W roku akademickim 2015/2016 prowadziła całoroczne badania jako stypendystka International Research Center „Interweaving Performance Cultures” na Freie Universität w Berlinie. Jej zainteresowania naukowe obejmują sztuki performatywne, problematykę gender i queer oraz zagadnienia performatywności i materialności, ze szczególnym uwzględnieniem historii nauki. Opublikowała dwanaście monografii, ostatnio Upiory i inne powroty. Pamięć – Historia – Dramat (2005), Inny Szekspir (2009), Nieludzie. Donosy ze sztucznych natur (2015) oraz z Mateuszem Borowskim W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości (2012) oraz Sztuczne natury. Performanse technonauki i sztuki (2016). Zajmuje się także tłumaczeniem prac naukowych i sztuk teatralnych z kilku języków.